TOP

การตรวจราชการ

ภาพข่าวตรวจราชการ

31 ก.ค. 2562
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน...
26 ก.ค. 2562
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ สำนัก...

กิจกรรม Inspector

16
พฤศจิกายน
  • ไม่มีกิจกรรม

Gallery

ไม่มีข้อมูลอัลบั้มรูปภาพ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ดาวน์โหลด

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561