TOP

ภาพข่าวตรวจราชการ

18 ม.ค. 2565
ายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภ...
14 ม.ค. 2565
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประชุมตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม...

กิจกรรม Inspector

19
มกราคม
  • ไม่มีกิจกรรม

Gallery 2-2

ไม่มีข้อมูลอัลบั้มรูปภาพ

ดาวน์โหลด

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561