TOP

ภาพข่าวตรวจราชการ

19 มี.ค. 2563
นางญาณี แสงศรีจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของส่วน...
18 มี.ค. 2563
นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ...

กิจกรรม Inspector

03
สิงหาคม
  • ไม่มีกิจกรรม

Gallery

ไม่มีข้อมูลอัลบั้มรูปภาพ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ดาวน์โหลด

แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561