หน้าแรก(index)

Slide
Slide
Empty element
PlayPlay
Screenshot 2023-09-27 102834
02
previous arrow
next arrow
Shadow

🚩เขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

📝 การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🏴 การรับเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียน / ร้องทุกข์

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง

📍ติดต่อเรา

กระทรวงการคลัง

ข้อมูลติดต่อองค์กร

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-126-5800
02-273-9408
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
ติดต่อเรา