หน้าแรก(index)

Slide
PlayPlay
Screenshot 2023-09-27 102834
02
previous arrow
next arrow
Shadow

ตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดระนอง

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

superadmin

สิงหาคม 7, 2023

ตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

superadmin

กรกฎาคม 21, 2023

ตรวจราชการ จ.อำนาจเจริญ

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จ้งหวัดอำนาจเจริญ

superadmin

กรกฎาคม 19, 2023

ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดขอนแก่น

superadmin

กรกฎาคม 17, 2023

ตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดปราจีนบุรี

superadmin

กรกฎาคม 17, 2023

🚩หน่วยรับตรวจ

🏴 การรับเรื่องราวร้องทุกข์

ติดต่อเรา

กระทรวงการคลัง

ข้อมูลติดต่อองค์กร

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02-126-5800
02-273-9408
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
ติดต่อเรา