ตรวจราชการแบบบูรณาการจังหวัดระนอง

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่

superadmin

สิงหาคม 7, 2023

ตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

superadmin

กรกฎาคม 21, 2023

ตรวจราชการ จ.อำนาจเจริญ

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จ้งหวัดอำนาจเจริญ

superadmin

กรกฎาคม 19, 2023

ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดขอนแก่น

superadmin

กรกฎาคม 17, 2023

ตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดปราจีนบุรี

superadmin

กรกฎาคม 17, 2023

ตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดมหาสารคาม

superadmin

กรกฎาคม 14, 2023

ตรวจราชการจังหวัดสระแก้ว

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดสระแก้ว

superadmin

กรกฎาคม 13, 2023

ตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดบุรีรัมย์

superadmin

กรกฎาคม 3, 2023

ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามร่วมถวายพระพรฯ

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

superadmin

ธันวาคม 16, 2022
1 2 3
ติดต่อเรา