อวยพรปีใหม่ 2566 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและประเมินผล เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2566

superadmin

มกราคม 5, 2023

อวยพรปีใหม่ รมว.คลัง

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง อวยพรปีใหม่ 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

superadmin

มกราคม 4, 2023

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

นายกฤษดา วัยวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและประเมินผล ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

superadmin

มกราคม 4, 2023

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และวันขึ้นปีใหม่ 2566

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ กระทรวงการคลัง

superadmin

มกราคม 4, 2023

อวยพรปีใหม่ 2566 ปลัดกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2566

superadmin

มกราคม 4, 2023

อวยพรปีใหม่ 2566 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2566

superadmin

มกราคม 4, 2023

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

superadmin

มกราคม 1, 2023

อวยพรปีใหม่ 2566 รมว.คลัง

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง อวยพรปีใหม่ 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

superadmin

ธันวาคม 27, 2022

ตรวจราชการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดต่อตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากรกระทรวงการคลังและรัฐบาล

superadmin

ธันวาคม 26, 2022

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

superadmin

ธันวาคม 21, 2022
1 2
ติดต่อเรา