ตรวจราชการจังหวัดปราจีนบุรี

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดปราจีนบุรี

superadmin

กรกฎาคม 17, 2023

ตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดมหาสารคาม

superadmin

กรกฎาคม 14, 2023

ตรวจราชการจังหวัดสระแก้ว

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดสระแก้ว

superadmin

กรกฎาคม 13, 2023

ตรวจราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จังหวัดบุรีรัมย์

superadmin

กรกฎาคม 3, 2023

ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามร่วมถวายพระพรฯ

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

superadmin

ธันวาคม 16, 2022

การประชุมชี้แจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2566

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน การประชุมชี้แจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

superadmin

ธันวาคม 15, 2022

ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

superadmin

พฤศจิกายน 23, 2022

แสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

superadmin

พฤศจิกายน 11, 2022

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง

ายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

superadmin

พฤศจิกายน 11, 2022

แสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ 

superadmin

พฤศจิกายน 9, 2022
1 11 12 13 14
ติดต่อเรา