ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

superadmin

มกราคม 1, 2023

อวยพรปีใหม่ 2566 รมว.คลัง

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง อวยพรปีใหม่ 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

superadmin

ธันวาคม 27, 2022

ตรวจราชการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดต่อตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากรกระทรวงการคลังและรัฐบาล

superadmin

ธันวาคม 26, 2022

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

superadmin

ธันวาคม 21, 2022

ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

superadmin

ธันวาคม 19, 2022

การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2566

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2566

superadmin

ธันวาคม 19, 2022

ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามร่วมถวายพระพรฯ

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

superadmin

ธันวาคม 16, 2022

การประชุมชี้แจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2566

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน การประชุมชี้แจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

superadmin

ธันวาคม 15, 2022

ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร

นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

superadmin

พฤศจิกายน 23, 2022

แสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

superadmin

พฤศจิกายน 11, 2022
1 20 21 22 23
ติดต่อเรา