ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30

นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 (สส.บางกอกน้อย สส.ธนบุรี 1-2 สส.บางกอกใหญ่) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พร้อมทั้ง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

ติดต่อเรา