ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2567

นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 (สส.ราษฎร์บูรณะ) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ติดต่อเรา