ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 วันที่ 22 มีนาคม 2567

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ อาคารพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 4 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา