ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 (สส.บางขุนเทียน สส.จอมทอง) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

ติดต่อเรา