ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

ติดต่อเรา