ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล

และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 1 และ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567

ติดต่อเรา