ตรวจราชการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

ติดต่อเรา