ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 อาคารเอ็ม พี จี ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2567

ติดต่อเรา