ตรวจราชการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

นายธีรลักษ์ แสงสนิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้ง ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ติดต่อเรา