การประชุมมอบนโยบายด้านการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

ติดต่อเรา