ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง

นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

ติดต่อเรา