อวยพรปีใหม่ 2566 ปลัดกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้าอวยพรปีใหม่ 2566

ติดต่อเรา