อวยพรปีใหม่ 2566 รมว.คลัง

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง อวยพรปีใหม่ 2566 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

ติดต่อเรา