ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร

นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

ติดต่อเรา