การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2566

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565

ติดต่อเรา