แสดงความยินดี

ท่านปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดีกับนายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อเรา