แสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อเรา