แสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่  ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อเรา