แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังร่วมแสดงความยินดีกับนายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงานกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อเรา