แสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงการคลัง

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง แสดงความยินดีกับ นางวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรองปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2565

ติดต่อเรา