สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง

นายเอด วิบูลย์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อเรา