สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อเรา