การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อเรา