พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
และนายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 โดยมีนายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถงวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 256

ติดต่อเรา