ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2565

นางวรนุช ภู่อิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายปิยกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และนายธิบดี วัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

ติดต่อเรา