พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล และ นางนงนุช คุณรัตนไตร ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง รับมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักย์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565

ติดต่อเรา