ผอ.สตป.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สตป. ร่วมกันมอบดอกไม้และส่ง นางนงนุช คุณรัตนไตร

ผอ.สตป.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สตป. ร่วมกันมอบดอกไม้และส่ง นางนงนุช คุณรัตนไตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกิจการพิเศษระบบการเงินการคลัง เนื่องจากเกษียณอายุราชการและมาปฏิบัติหน้าที่วันนี้เป็นวันสุดท้าย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

ติดต่อเรา