ประชุม สตป.

นายไว คงทวี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผล เป็นประธานการประชุมสำนักตรวจสอบและประเมินผล ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

ติดต่อเรา