หน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค

➡️ หน่วยรับตรวจ คือ หน่วยงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงการคลัง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค (18 เขต 76 จังหวัด) และในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

➡️ หน่วยรับตรวจทั้งหมดของกระทรวงการคลังมีทั้งสิ้น 826 หน่วย ตามตารางด้านล่าง

ส่วนกลางส่วนภูมิภาค
46 หน่วยงาน18 เขต 76 จังหวัด
46 หน่วย780 หน่วย

➡️จังหวัดในเขต 1 – 3

เขต 1
 1. ชัยนาท (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. พระนครศรีอยุธยา (CGD/TD/RD 1 RD 2/Excise/Custom)
 3. ลพบุรี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 4. สระบุรี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 5. สิงห์บุรี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 6. อ่างทอง (CGD/TD/RD/Excise/Custom)

เขต 2
 1. นนทบุรี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. ปทุมธานี (CGD/TD/RD/Excise 1 Excise 2/Custom)
 3. นครปฐม (CGD/TD/RD 1 RD 2/Excise 1 Excise 2/Custom)
 4. สมุทรปราการ (CGD/TD/RD 1 RD 2 RD3/Excise 1 Excise 2/Custom)
เขต 3
 1. กาญจนบุรี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. ราชบุรี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 3. สุพรรณบุรี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)

📍หน่วยรับตรวจในแต่ละจังหวัด

➡️จังหวัดในเขต 4 – 7

เขต 4
 1. ประจวบคีรีขันธ์ (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. เพชรบุรี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 3. สมุทรสงคราม (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 4. สมุทรสาคร (CGD/TD/RD 1 RD 2/Excise/Custom)
เขต 5
 1. ชุมพร (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. นครศรีธรรมราช (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 3. พัทลุง (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 4. สุราษฎร์ธานี (CGD/TD/RD 1 RD 2/Excise/Custom)
 5. สงขลา (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
เขต 6
 1. กระบี่ (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. ตรัง (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 3. พังงา (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 4. ภูเก็ต (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 5. ระนอง (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 6. สตูล (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
เขต 7
 1. นราธิวาส (CGD/TD/RD/Excise/Custom- Takbai/Custom-Sungai/Custom-Buketa)
 2. ปัตตานี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 3. ยะลา (CGD/TD/RD/Excise/Custom)

📍หน่วยรับตรวจในแต่ละจังหวัด

➡️จังหวัดในเขต 8 – 9

เขต 8
 1. ฉะเชิงเทรา (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. ชลบุรี (CGD/TD/RD 1 Rd 2 RD 3/Excise 1 Excise 2/Custom)
 3. ระยอง (CGD/TD/RD/Excise 1 Excise 2/Custom)
เขต 9
 1. จันทบุรี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. ตราด (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 3. นครนายก (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 4. ปราจีนบุรี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 5. สระแก้ว (CGD/TD/RD/Excise/Custom)

📍หน่วยรับตรวจในแต่ละจังหวัด

➡️จังหวัดในเขต 10 – 14

เขต 10
 1. บึงกาฬ (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. เลย (CGD/TD/RD/Excise/Custom Thali Custom Chiang Khan)
 3. หนองคาย (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 4. หนองบัวลำภู (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 5. อุดรธานี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
เขต 11
 1. นครพนม (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. มุกดาหาร (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 3. สกลนคร (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
เขต 12
 1. กาฬสินธุ์ (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. ขอนแก่น (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 3. มหาสารคาม (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 4. ร้อยเอ็ด (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
เขต 13
 1. ชัยภูมิ (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. นครราชสีมา (CGD/TD/RD 1 RD 2/Excise/Custom)
 3. บุรีรัมย์ (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 4. สุรินทร์ (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
เขต 14
 1. ยโสธร (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. ศรีษะเกษ (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 3. อำนาจเจริญ (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 4. อุบลราชธานี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)

📍หน่วยรับตรวจในแต่ละจังหวัด

➡️จังหวัดในเขต 15 – 18

เขต 15
 1. เชียงใหม่ (CGD/TD/RD 1 RD 2 /Excise/Custom)
 2. แม่ฮ่องสอน (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 3. ลำปาง (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 4. ลำพูน (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
เขต 16
 1. เชียงราย (CGD/TD/RD/Excise/Custom Chiangsaen Custom Maesai Custom chiangkhong)
 2. น่าน (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 3. พะเยา (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 4. แพร่ (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
เขต 17
 1. ตาก (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. พิษณุโลก (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 3. เพชรบูรณ์ (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 4. สุโขทัย (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 5. อุตรดิตถ์ (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
เขต 18
 1. กาแพงเพชร (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 2. นครสวรรค์ (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 3. พิจิตร (CGD/TD/RD/Excise/Custom)
 4. อุทัยธานี (CGD/TD/RD/Excise/Custom)

📍หน่วยรับตรวจในแต่ละจังหวัด

ติดต่อเรา