TOP
เขตรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
30 ต.ค. 2562
575

เขตรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

       ตำแหน่ง

หน่วยงานรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

เขตตรวจราชการในส่วนภูมิภาค

เขตตรวจราชการในส่วนกลาง

หัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ

ส่วนราชการ 

: กรมศุลกากร

กำกับดูแล

: ภาคเหนือ

: สำนักงานสรรพากรภาค ๑

      นายจำเริญ โพธิยอด

รัฐวิสาหกิจ

: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

เขต ๒

: นนทบุรี  ปทุมธานี  นครปฐม

สท.กทม.๑

: สส.พระนคร ๑-๒                             

 

 

  และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย        (ธพว.) 

 

  สมุทรปราการ

สท.กทม.๒

: สส.ป้อมปราบศัตรูพ่าย ๑-๒

 

 

: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

เขต 11

: นครพนม  มุกดาหาร  สกลนคร

สท.กทม.๓

: สส.ปทุมวัน ๑-๒

 

 

  การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เขต ๑๕

: เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน

สท.กทม.๔

: สส.พญาไท

 

 

: บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

 

  ลำปาง  ลำพูน     

 

 

 

 

  ขนาดย่อม (บสย.)

 

 

  

 

อื่น ๆ

: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

ผู้ตรวจราชการฯ

ส่วนราชการ 

: กรมสรรพากร 

กำกับดูแล

: ภาคใต้

สท.กทม.๕

: สส.ราชเทวี ๑-2

น.สชุณหจิต สังข์ใหม่

รัฐวิสาหกิจ

: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เขต 6

: กระบี่  ตรัง  พังงา  ภูเก็ต

สท.กทม.๖

: สส.ดุสิต สส.บางซื่อ 

 

 

: บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 

  ระนอง  สตูล

สท.กทม.๗

: สส.จตุจักร 

   

  (บตท.) 

เขต ๑๔

: ยโสธร  ศรีสะเกษ       

สท.กทม.๘

: สส.ลาดพร้าว สส.บางเขน 

   

: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี

สท.กทม.๙

: สส.หลักสี่ สส.ดอนเมือง 

 

อื่น ๆ

: สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ

เขต 18

: กำแพงเพชร  นครสวรรค์ 

: สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร

   

  กับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

 

  พิจิตร  อุทัยธานี 

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

   

: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 

 

: สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

     

 

 

: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

ผู้ตรวจราชการฯ

ส่วนราชการ 

: กรมสรรพสามิต    

กำกับดูแล

: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

: สำนักงานสรรพากรภาค ๒

น.สวิไล  ตันตินันท์ธนา

 

: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เขต ๑๐

: บึงกาฬ  เลย  หนองคาย

สท.กทม.๑๐

: สส.ห้วยขวาง ๑-๒

 

รัฐวิสาหกิจ

: ธนาคารออมสิน

 

  หนองบัวลำภู  อุดรธานี

สท.กทม.๑๑

: สส.ดินแดง

   

: การยาสูบแห่งประเทศไทย       

เขต ๑๓

: ชัยภูมิ  นครราชสีมา     

สท.กทม.๑๒

: สส.สวนหลวง ๑-๒

   

: โรงงานไพ่  

 

  บุรีรัมย์  สุรินทร์

สท.กทม.๑๓

: สส.คลองเตย ๑-๒

   

: องค์การสุรา 

เขต ๑๗

: ตาก  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์ 

สท.กทม.๑๔

: สส.วัฒนา

     

 

  สุโขทัย  อุตรดิตถ์

สท.กทม.๑๕

: สส.พระโขนง

     

 

 

: สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑

     

 

 

: สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

     

 

 

: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

ผู้ตรวจราชการฯ

ส่วนราชการ 

: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  

กำกับดูแล

: ภาคใต้ชายแดน

: สำนักงานสรรพากรภาค ๓

นายบุญชัย  จรัสแสงสมบูรณ์

รัฐวิสาหกิจ

: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

เขต ๗

: นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา

สท.กทม.๒๒

: สส.บางรัก ๑-๓

 

 

  แห่งประเทศไทย (ธสน.)    

เขต ๘

: ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง

สท.กทม.๒๓

: สส.ยานนาวา สส.บางคอแหลม              

 

อื่น ๆ

: สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

เขต ๑๖

: เชียงราย  น่าน  พะเยา  แพร่ 

สท.กทม.๒๔

: สส.สาทร

   

: กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

 

 

สท.กทม.๒๕

: สส.บางพลัด สส.ตลิ่งชัน          

     

 

 

: สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง

     

 

 

: สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๑๐

     

 

 

: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

ผู้ตรวจราชการฯ

ส่วนราชการ 

: กรมบัญชีกลาง

กำกับดูแล

: ภาคตะวันออก

สท.กทม.๒๖

: สส.ภาษีเจริญ สส.บางแค   

นางญาณี แสงศรีจันทร์

 

: สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขต ๓

: กาญจนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี

 

  สส.หนองแขม  

 

 

  รัฐวิสาหกิจ

เขต ๕

: ชุมพร  นครศรีธรรมราช         

สท.กทม.๒๗

: สส.บางขุนเทียน สส.จอมทอง

 

รัฐวิสาหกิจ

: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

  พัทลุง สุราษฎร์ธานี  สงขลา   

สท.กทม.๒๘

: สส.ราษฎร์บูรณะ                          

 

อื่น ๆ

: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เขต ๙

: จันทบุรี  ตราด  นครนายก

สท.กทม.๒๙

: สส.คลองสาน                                

   

  (กบข.)

 

  ปราจีนบุรี  สระแก้ว

สท.กทม.๓๐

: สส.บางกอกน้อย สส.ธนบุรี ๑-๒

   

: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

   

  สส.บางกอกใหญ่

     

 

 

: สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า

     

 

 

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     

 

 

: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๑

ผู้ตรวจราชการฯ

ส่วนราชการ 

: สำนักงานรัฐมนตรี

กำกับดูแล

: ภาคกลาง

สท.กทม.๑๖

: สส.ประเวศ

นายวิจักษณ์  อภิรักษ์นันท์ชัย

 

: สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เขต ๑

: ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา   

สท.กทม.๑๗

: สส.บางนา  

 

 

: กรมธนารักษ์   

 

  ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 

สท.กทม.๑๘

: สส.บางกะปิ

 

รัฐวิสาหกิจ

: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เขต ๔

: ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี                     

สท.กทม.๑๙

: สส.บึงกุ่ม 

   

: บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

 

  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  

สท.กทม.๒๐

: สส.วังทองหลาง 

   

  (ธพส.)

เขต ๑๒

: กาฬสินธุ์  ขอนแก่น          

สท.กทม.๒๑

: สส.มีนบุรี สส.หนองจอก   

 

อื่น ๆ

: สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

 

  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  

 

  สส.ลาดกระบัง

   

  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 

 

: สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ  

   

  (กลต.)

 

 

: สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓