User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สื่อมวลชน เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจปี 2560 และ 2561 ณ ห้องสื่อมวลชนกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเรื่องเงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) สำหรับโครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงอำเภอหนองหาน - อำเภอพังโคน ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงสกลนคร - นครพนม (กิโลเมตรที่ 180 - 213) และทางหลวงหมายเลข 23 ช่วงร้อยเอ็ด - ยโสธร (โครงการฯ) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กรมทางหลวงดำเนินโครงการฯ ร่วมกับเงินงบประมาณ วงเงินรวม 6,808 ล้านบาท ในสัดส่วน 50 : 50 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้โครงการฯ และอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินการกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจาก ADB สำหรับโครงการฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (อ่านรายละเอียดข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 135/2560)

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการขับเคลื่อนของภาครัฐนัยต่อตลาดเงินและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย นวัตกรรมการคลัง มุมมองตลาดเงินตลาดทุน และความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ โดยมีนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กรรมการธนาคารกรุงไทย ร่วมงานสัมมนา และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายจิติพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงิน Global Markets ธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

?

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง และนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ได้แก่ แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมาตรการภาษีสนับสนุนการซื้อขายทองคำแท่งตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการรับมอบส่งมอบทองคำแท่ง ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 130/2560 และ ฉบับที่ 131/2560) (และสามารถติดตามรับชมคลิปที่ https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/videos/757511721120813/ )

?

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 64 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ พระราม 9 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

Search