Previous Next

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ จ.เชียงราย

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ เกษตรปลอดภัย ธ.ก.ส. ซึ่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย (คบจ.) ได้จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับจังหวัดตามนโยบายของปลัดกระทรวงการคลัง ณ บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงราย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

Search