Previous Next

การประชุมระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมระหว่างผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อชี้แจงแนวนโยบายและกรอบแนวทางขับเคลื่อนการตรวจราชการของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งรับทราบรายระเอียดข้อมูลโครงการของหน่วยงานในสังกัดเพื่อคัดเลือกโครงการและบรรจุในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560


?

Search