Previous Next

การตรวจราชการของของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดจันทบุรี พร้อมกันนี้ ได้ร่วมประชุมหารือข้อราชการกับนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เสนอแนะการแก้ไขปัญหา กับหน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 12 หน่วยงาน รวมทั้งภาคเอกชน ประกอบด้วย ประธานหอการค้า นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเทียวจังหวัด และประธานชมรมธนาคาร พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด่านศุลกากรจันทบุรี และสำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

Search