User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนกลาง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 (พระโขนง) เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนกลาง ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมฯ กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งแนวทางแก้ไข เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และติดตามการดำเนินการตลาดไร้เงินสด และเยี่ยมชมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ผักอร่อยฟาร์ม จำกัด : ไร่สมเกียรติ ผู้ประกอบการ SMEs Start up และ SMEs ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 ท้องที่จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 โดยมีนายวิโรจน์ ตั้งสถาพรพงษ์ สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 นำเสนอผลการปฏิบัติราชการ ปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ หัวหน้าผู้ตรวจฯ ให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ลงพื้นที่บริเวณรอบๆ อาคารสำนักงานฯ พบว่ามีร้านค้ารับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารเอนกประสงค์กระทรวงการคลัง โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง พร้อมด้วยพ่อค้าแม่ค้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อาหารกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

Search