นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

Previous Next

แสดงความยินดีรองปลัดกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากนายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

 

Search