นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

Previous Next

การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายนรินทร์ กัลยาณมิตร) เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง และรับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

Search