นายนรินทร์ กัลยาณมิตร

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร รองปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากนายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ร่วมแสดงความยินดี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

 

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายนรินทร์ กัลยาณมิตร) เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง และรับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายนรินทร์ กัลยาณมิตร) เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง และรับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลผู้โชคดีจากโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 2 โดยมีนายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง และรับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2560

Search