ภาพข่าวตรวจราชการ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบติดตามการดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากร ตามโครงการ ?กระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต? เป็นประธานการประชุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของด่านศุลกากรหนองคาย เพื่อติดตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 และนายด่านศุลกากรหนองคาย ร่วมการประชุม ณ ด่านศุลกากรหนองคาย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560

?

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบติดตามการดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากร ตามโครงการ ?กระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต? เป็นประธานในการประชุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของด่านศุลกากรเชียงของ เพื่อติดตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ และเยี่ยมชมพิธีการทางศุลกากรโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมทางศุลกากร ศุลกากรภาคที่ 3 และผู้อำนวยการส่วนบริการ รักษาการนายด่านฯ ร่วมการประชุม ณ ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560


?

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กรมศุลกากร ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากร ตามโครงการ กระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ในฐานะที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (สทบ.) เป็นหน่วยงานต้นแบบดำเนินโครงการ ?สทบ. สำนักงานคุณธรรม? และปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการตรวจปล่อยสินค้าด้วยทีม โดยมีนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินโครงการสำนักงานคุณธรรม ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เริ่มประกาศเจตนารมณ์ตามอัตตาลักษณ์ ?รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้? ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

?

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานของกรมศุลกากร ตามโครงการกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ณ ห้องประชุมวายุภักษ์2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

?

Previous Next

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบติดตามการดำเนินงานหน่วยงานต้นแบบของกรมศุลกากร ตามโครงการกระทรวงการคลัง คุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริต ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

Search