ภาพข่าวตรวจราชการ

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุม ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การติดตั้งอุปกรณ์ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) และตลาด/ถนนไร้เงินสด (Cashless society) ซึ่งดำเนินการติดตั้งระบบชำระเงินผ่าน QR Code โดยธนาคารกรุงไทย เพื่อรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการ พร้อมตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ณ จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการในส่วนภูมิภาค ณ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 ท้องที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และติดตามการดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ติดตามการดำเนินงานมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเยี่ยมชมการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ SMEs Start up และ SMEs (ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แบรนด์ชายน้อย, อินท์แปลงฟาร์ม ฟาร์มโคนมปลอดสารเคมี, บริษัท บี เอ็น เอส อุตสาหกรรมไม้ จำกัด แปรรูปไม้ยางพารา) ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 - 30 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากรและกระทรวงการคลัง รวมถึงปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง และร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน พร้อมเยี่ยมคารวะนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ตำบลหนองแม่ไก่ (ธ.ออมสิน) และตำบลแสวงหา (ธ.ก.ส.) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและสภาพความเป็นอยู่ของสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และธนาคารกรุงไทยฯ และตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และร้านค้าที่รับชำระสินค้าผ่าน QR Code เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการ ปริมาณผู้ใช้บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ณ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561


 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง มอบกระเช้าผลไม้ แสดงความยินดีแก่นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี ธนาคารกรุงไทย ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561

Search