ภาพข่าวตรวจราชการ

Previous Next

งานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 9 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 9 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย และร่วมการเสวนาบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและทิศทางในอนาคต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการขับเคลื่อนองค์กรของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561


 

Search