ภาพข่าวตรวจราชการ

แถลงข่าว พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนายสาโรช ทองประคำ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมสรรพากร แถลงข่าวพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 81/2561) และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2561 (การจัดเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัล) (อ่านรายละเอียดจากข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่ 82/2561) ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561


 

Search