ภาพข่าวตรวจราชการ

การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4/2561

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 4/2561 โดยมีรายละเอียดการประชุมเกี่ยวกับ 1. สรุปรายงานผลการตรวจราชการรอบ 6 เดือน 2. สรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ รอบ 6 เดือน 3. ข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการเพื่อนำเสนอปลัดกระทรวงการคลัง พิจารณานำส่งหน่วยงานในสังกัดเพื่อดำเนินการ และ 4. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประขุม คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

 

Search