ภาพข่าวตรวจราชการ

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุม ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ธนาคารกรุงไทย สาขาบึงกาฬ นอกจากนี้ได้ตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ และการบริจาคเงินผ่าน QR Code ณ จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561

Search